Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

דף הבית אודות תחומי עיסוק מאמרים צור קשר
מיקומך באתר >>  אודות >> תפקיד היועץ לבנייה ירוקה (מהנדס הקיימות) בצוות התכנון

תפקיד היועץ לבנייה ירוקה (מהנדס הקיימות) בצוות התכנון

בנוסף לנדרש בבנייה רגילה, בניה ירוקה מתמקדת בחמישה תחומים בו זמנית:
  1. מיצוב המבנה וניהול האתר, 
  2. שימור אנרגיה, 
  3. שימור מים, 
  4. איכות סביבה פנימית וחיצונית,
  5. בחירת חומרים מקיימים.

יועץ הקיימות מקשר ומגשר בין הפעילות הסטנדרטית והמוכרת של הבניה הרגילה לבין הפעילות הייחודית והאופיינית לבנייה בת קיימא ("ירוקה"). תפקיד יועץ הקיימות בפרויקט לגשר בין שלוש הזרועות עליהן מתבססת הגדרת הקיימות: סביבה, חברה וכלכלה.

ביצוע מוצלח של בניה בת קיימא (הנקראת גם בניה ירוקה) דורש תאום מקצועי וקבוע בין הדיסציפלינות השונות. המטרות (או האסטרטגיות) הירוקות מוגדרות בתחילת הפרויקט על ידי הצוות המתכנן באופן כזה שההיבטים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים תומכים במלואם בפונקציונאליות של המבנה. התהליך הוא רב תחומי ומתפתח במקביל, והוא רגיש במידה כזאת שלעיתים החלטה של דיסציפלינה אחת המתקבלת תוך כדי תכנון עלולה להשפיע באופן קריטי על תוצאות התכנון של דיסציפלינות אחרות, ועל פגיעה בהתייעלות אנרגטית, למשל. הרגישות הבין תחומית והמיוחדת הזו דורשת כלים ניהוליים שלעיתים הם שונים מאלה המקובלים בבנייה רגילה.

את התאום המקצועי והכלים הניהוליים לקיימות מספק מהנדס הקיימות. תפקידו הוא להנחות ולתאם את הצוות בהגדרת אסטרטגיות הקיימות, להאיר ולהמליץ למתכננים על טכנולוגיות חדשניות בתחום ולסייע בשילובן הטבעי במסמכי התכנון כמקשה אחד. הנחיית ותאום הצוות על ידי יועץ הקיימות כוללות לדוגמא: בחירת אסטרטגיות הקיימות וקבלת אישור הלקוח (מעטפת, זיגוג, חומרים, מערכות אנרגיה, תאורה, סביבה וכיו"ב), הנחיית צוות התכנון בביצוע חישובי כדאיות כלכלית, ביצוע הדרכות להבנת התהליך, הנחיית ועידות לסיעור מוחין בין תחומיים, הנחייה מקצועית להגדרות של מפרטים "ירוקים", עזרה והכוונה לתאום רב-תחומי מקצועי מיוחד על פי צורך, לווי תהליך התכנון המפורט, לווי תהליך הביצוע ועד למסירה. במהלך שלבי התכנון, הראשוני והמפורט, היועץ ישתתף בתהליכי סקר התכנון ויוודא כי האסטרטגיות המוסכמות נכללות במסמכי הביצוע.

במהלך ההקמה היועץ משתף פעולה עם המתכננים ומסייע בבדיקת ממסרי הספקים (Submittals) הרלוונטיים והתאמתם למפרטים ה"ירוקים" שבמסמכי הביצוע. יועץ הקיימות עורך פיקוח עליון באתר ולעיתים בלווי ובתאום עם מתכנן דיסציפלינארי מסוים על פי העניין, ומתוך מטרה לאמת כי הביצוע מתנהל על פי התכנון. תהליך זה מתקיים בדרך כלל בתדירות גבוהה יותר עבור המערכות האלקטרו מכאניות או קריטיות אחרות. בנוסף לכך, היועץ לקיימות מסייע למינהלת הפרויקט בהגדרת הדרישות לניהול הקמה בר קיימא (מיחזור פסולת, ניהול אתר וסביבה, איתחול מערכות וכד').

פעילות זו של הנדסת קיימות שזורה ומבוצעת לאורך כל שלבי הפרויקט: תכנון, הקמה ומסירה.

בניית אתרים | Cyber City