Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

דף הבית אודות תחומי עיסוק מאמרים צור קשר
מיקומך באתר >>  דף הבית
בנייה ירוקה
היעדים של בנייה ירוקה מושגים רק תוך פעילות אינטגרטיבית של הנדסת קיימות בהגדרת היעדים עם הלקוח/היזם  ובהטמעתם בכל תהליכי הניהול ובקרת הפרויקט, ניהול התכנון, הרכש והכספים, אבטחת האיכות ועד לתפעול השוטף.
אלו תהליכים רב-תחומיים החיוניים להשגת היתרונות העסקיים והסביבתיים שהיזם מצפה להשיג כתוצאה מיישום של הבניה הירוקה. 
 
התייעלות אנרגטית
ארגון המבקש סיוע ויעוץ בזהוי ובהטמעת התייעלות אנרגטית, או בלווי רכישת שירותים מספקי אנרגיה חיצוניים או בייעוץ לביצוע עצמי על פי שיטות ומפרטים מקומיים ובינלאומיים יזכה לשירות הכולל ביצוע סקרי היתכנות לחיסכון במשאבי אנרגיה ומים, כתיבת מפרטים טכנולוגיים עבור חוזי התקשרות, לווי וסיוע בניהול תהליכי ההתקשרות, וניהול מבוקר לקידום ההתייעלות האנרגטית בארגון.
הנדסת קיימות בתעשייה
קיימות משלבת את היבטי הסביבה, הכלכלה והחברה בכול תהליכי הארגון. למהנדס הקיימות יכולות טכנולוגיות וניהוליות לסייע בפיתוח ושיפור תהליכים של שימור משאבים בתהליכי הייצור, בלווי תהליכי תקינה ואסמכת מוצרים בעלי יתרונות סביבתיים, ובחינוך אירגוני לאחזקה מקיימת של שימור אנרגיה, מים, ומיחזור והכול תוך ראיה כלכלית כוללת.
בניית אתרים | Cyber City